ایسنا/ منابع سعودی از بازداشت نزدیکان سعد الجبری، مسئول سابق دستگاه اطلاعات عربستان که مقیم کانادا است، خبر دادند.

به نقل از سایت روزنامه عربی۲۱، حساب کاربری "العهد الجدید" اعلام کرد: مقامات سعودی کمپینی را برای بازداشت نزدیکان سعد الجبری، مسئول سابق دستگاه اطلاعات عربستان به راه انداخته‌اند.

اخیرا الجبری از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان به دستگاه قضایی آمریکا شکایت کرد. وی محمد بن سلمان را به اعزام تیمی برای ترورش متهم کرد.

الجبری می‌گوید مقامات دو تن از فرزندانش را به صورت غیرقانونی بازداشت کرده‌اند تا او را در ازای آزادی‌شان به بازگشت به عربستان مجبور کنند.