جام نیوز/ کامالا هریس، معاون جو بایدن و سناتور جمهوری خواه آمریکایی در یکی از سخنرانی‌هایی که داشت، ضمن انتقاد از نژادپرستی ساختاری و سیستماتیک در آمریکا، گفت: ویروس کرونا چشم ندارد اما می‌بیند که ما با چه چشمی به هم نگاه می‌کنیم و  باهم برخورد می‌کنیم. باید با هم رو راست باشیم؛ واکسنی برای نژادپرستی وجود ندارد.