فارس/  تصاویری از انفجار بمب در مسیر کاروان نظامیان آمریکایی در بغداد را می بینید.