صدا و سیما/ نخستین گروه از دانشجویان چینی روز شنبه؛ هشت ماه پس از شیوع کووید - 19 برای شروع ترم جدید به دانشگاه های ووهان کانون شیوع کرونا در استان هبی در مرکز این کشور بازگشتند.